Logotyp för SvD

SvD

Riksnyheter · Sweden

Annonsinlämning

* Tänk på att alla resurser som krävs av en annons räknas in i maxvikten, t.ex. javascript, bilder, typsnitt & style sheets. Detta gäller även för tredjepartsmaterial.

* Det totala antalet resurser ska begränsas till 15 st.

* All annonsering ska vara secure (https), vilket innebär att alla annonsanrop måste ske över HTTPS-protokollet och domänerna måste ha giltiga SSL-certifikat.

• Alla frågor och allt material ska skickas till adoperations@schibsted.se

• Allt material måste uppfylla specificerade krav om inget annat är överenskommet.
• Allt annonsmaterial måste levereras minst 3 arbetsdagar före publicering (5 dagar för specialformat, t.ex. Takeover & Outstream).
Om du har frågor kring specifikationen så är du välkommen att kontakta Ad Operations. Vi är bemannade mellan 08:00-18:00 måndag till fredag.

GDPR & Schibsted Policyer

Från och med 25 Maj 2018, när den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) infaller, kommer endast följande tredjepartsaktörer tillåtas för annonsering på Schibsted*:
- Appnexus
- Adform
- Adssets
- Bannerflow
- BidTheatre
- Delta Projects
- Doubleclick Campaign Manager
- EasyAds
- Lystra
- Meetrics
- Seenthis
- Sizmek
- Quad

Ovan gäller hostning och tracking av banners i den direkta annonsaffären.

För den programmatiska affären är det endast följande DSP:er som tillåts efter 25 Maj 2018*:
- Appnexus
- Adform
- BidTheatre
- Delta

Nya bokningar kan med fördel göras genom Schibsted Self-Serve Admarket, där material hostas genom Adssets.

Övriga förhållningsregler:
- Javascriptbibliotek från etablerade aktörer, exempelvis CreateJS, godkänns under förutsättningen att inga cookies ​eller mätpixlar ​används.
- Hosting av PNG, JPG och GIF assets hos en CDN, exempelvis Amazon S3, eller annonsörens egen domän, godkänns under förutsättning att inga cookies eller mätpixlar används.
- Det är tillåtet att hosta fonter externt.
- Det är tillåtet att använda Adobe Animate / Edge.
- Interna effektmätningsverktyg som Schibsted erbjuder sina annonsörer, så som Inizio, NEPA och RAM kommer fortsatt tillåtas.
- UTM-länkar är godkända.

* Listorna uppdateras löpande.
Senaste uppdatering: 2018-09-14

Datapolicy
Här kan du läsa Schibsted Datapolicy

Cookiepolicy
Här kan du läsa Schibsted Cookiepolicy

Riktlinjer för HTML5

Denna specifikation är ämnad för producenter av annonsmaterial baserat på HTML5 och som ska användas till digital annonsering på Schibsted. Följande riktlinjer är viktiga för kampanjens framgång och leverans, och material som inte följer riktlinjerna kommer därför inte att godkännas. Specifikationen är skriven för kampanjer som ska gå på Schibsteds annonsserver Appnexus.

Generellt
 • * Materialet ska endast innehålla en (1) index.html fil.
 • * Alla externa referenser måste vara https.
 • * Det är inte tillåtet att bryta sig ur iframes, s.k. framebusting.
 • * Alla element som Schibsted ska hosta måste ha relativa sökvägar.
 • * Materialet får göra max 15 requests (bilder, JS-bibliotek, fonter etc.)
 • * Materialet måste ha en svart 1px border.
 • * Genomsnittlig CPU-användning får inte överstiga 30%, med en maximal topp på 60%.
 • * Animationer får inte vara längre än 30 sekunder.
 • * Använd CCS3-animationer framöver Javascript-animationer i största möjliga utsträckning.
 • * Animera aldrig gömda element
 • * Materialet får inte ta över sidans scrollfunktion.
 • * Undvik användning av CSS background-image då detta kan påverka viewability-mätningen.
 • * Observera att alla resurser räknas in i annonsvikten utan cache.
 • * Ska video användas i annonsen, se ytterligare information under Video in Banner.

Klick
 • * 100% av annonsytan måste vara klickbar.
 • * Klick på annons måste öppnas i ett nytt fönster/flik.
 • * Landningssidan får inte vara hårdkodad i annonsen, eftersom Appnexus kräver att den definieras i adservern i samband med uppladdning av materialet.
 • * Använder inte Javascript-eventet touchstart som click call, utan använd någon av 3 nedan alternativ.

Schibsted kräver att klickfunktionalitet implementeras i materialet i enlighet med IAB:s definition av clickTags i HTML-material.
Nedan följer instruktioner:

 1. 1. Lägg till följande JavaScript i index.html
<script type="text/javascript"> function getParameterByName(name) { var match = RegExp('[?&]' + name + '=([^&]*)').exec(window.location.search); return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' ')); } var clickTag = getParameterByName('clickTag'); </script>

 1. 2. Addera clickTag variabeln till valfritt element i HTML-koden,
 2. här följer några exempel:
 3. Exempel 1 - div
<div onclick="window.open(clickTag, '_blank');"></div>

 1. Exempel 2 - JavaScript
<div id="banner"></div>
<script> document.getElementById("banner").addEventListener("click", function() { window.open(clickTag, '_blank'); }, false);
</script>

 1. 3. Testa lokalt på datorn genom att öppna upp html filen i önskad webbläsare och sedan addera ?clickTag=http://www.example.com i webbläsarens adressfält, ladda om sidan med den nya adressen och sedan klicka på bannern. Hamnar du på www.example.com fungerar bannern som den ska.

 2. Här finns ett exempelmaterial att ladda ner.

Villkor
Schibsted testar alla annonser innan godkännande, detta inkluderar att testa prestandan av annonsmaterial på simulerade system. Annonsen körs på ett system med äldre hårdvara (1,5 GHz processor, 920 MB RAM, senaste versionen av Google Chrome). CPU och RAM-användningen mäts kontinuerligt under processen. Annonser som överskrider de begränsningar som anges i denna beskrivning kommer ej att godkännas. Följer ni riktlinjerna ovan bör materialet fungera som det ska och således bli godkänt. Väljer ni att producera egna HTML5-annonser utan hjälp från våra certifierade produktionsbolag är det dock erat ansvar att se till att annonsen fungerar. Fungerar inte materialet som det är tänkt lägger vi materialet på en testsida och url skickas därefter tillbaka till produktionsbyrån för egna tester.

Video in banner

OBS! Ej att förväxla med Outstream som produceras av Quad.

Video i en banner ska laddas in först när det redaktionella innehållet på sajten laddat klart, med så kallad polite filladdning. Detta görs genom att lyssna på javascripteventet onload.

Videon får inte spela upp ljud automatiskt, eller aktiveras via mouse-over.

Videon får inte ha en ljudkanal vid initial load för annonser som ska gå i mobilen. Om användaren klickar på bannern så är det tillåtet att ladda in en ny video med en ljudkanal. Detta är viktigt på grund av att om ljudkanal finns med initialt kan andra applikationer som är igång samtidigt (som tex Spotify) få ljudet avstängt.
Videoelementet måste alltid ha playsinline webkit-playsinline för att inte öppnas i fullskärm. Exempel: <video src="video.mp4" playsinline webkit-playsinline />
Filformatet MP4 med kodning H.264 och baseline-profil rekommenderas. AAC kodning rekommenderas för ljud. Kombinationen MP4 H.264 med AAC ljud fungerar bra över de flesta enheter.
HTML5-video kan inte strömmas men det går att simulera strömning med hjälp av strömningstekniker som t.ex. HLS och MPEG-DASH.
Filvikter
Formatets (exempelvis panorama) ordinarie filvikter gäller fortfarande, men utöver ordinarie filvikt finns ytterligare spelrum för filmen om den ska spelas automatiskt (gäller endast för polite load):
 • 1000 kb för desktop
 • 800 kb för tablet
 • 500 kb för mobil

Exempelvis ska en Video-in-banner Desktop Panorama 980x240 väga max 200kb initial load (innan sajten laddat klart), max 1000kb polite load (efter onload-eventet) och vid klick från användaren får obegränsad extra vikt laddas in.

För video som ska spelas upp efter klick från användaren finns ingen begränsning, men viktigt att man då ser till att videon inte laddats in innan dess.

Materialspec. för Outstream

Outstream produceras alltid av vår tredjepart Quad. Beställ produktion via din säljkontakt.

Videon ska laddas in när innehållet på sajten laddat klart, med så kallad polite filladdning* och börja spela när bannern är inscreen. Videon ska också pausas när den inte är inscreen och fortsätta spela igen om den åter är inscreen.

*Detta görs genom att lyssna på javascripteventet onload.
Videon får inte spela upp ljud automatiskt utan detta ska aktiveras vid klick från användaren, ljudet ska även kunna stängas av med en knapp alternativt att ljudet kan justeras till 0 med en volymkontroll. Aktivering av ljud via mouse-over är inte tillåtet. Övriga kontroller för paus och play måste också finnas med.
Filformatet MP4 med kodning H.264 och baseline-profil rekommenderas. AAC kodning rekommenderas för ljud. Kombinationen MP4 H.264 med AAC ljud fungerar bra över de flesta enheter.
HTML5-video kan inte strömmas men det går att simulera strömning med hjälp av strömningstekniker som t.ex. HLS och MPEG-DASH.
Videon ska vara klar minst 5 arbetsdagar innan kampanjstart för vi ska kunna testa annonsen på alla enheter.

Mixedroll/Webb-TV

För att en reklamfilm ska starta i Webb-TV krävs en unik filmkod för varje film. Du som köpare skaffar en unik filmkod via:
 1. Adtoox -  www.adtoox.com
 2. MMS - reklam@mms.se

Webb-TV har stöd för Vast version 2.0. VPAID stöds ej i mobil Webb-TV. VPAID stöds enbart i Webb-TV på Desktop.
Video rekomendationer:
 • Container: MP4
 • Video codec: H.264
 • Max framerate: 30
 • Audio Codec AAC
 • Sample rate: 48000 Hz
 • Audio levels:  -23 LUFS (+/- 1.0) in the EU as per EBU R128
Video bitrate: minimum 500 kbps - maximum 1500 kbps
Audio bitrate: minimum 64 kbps - maximum 192 kbps

 • Aftonbladet VAST Specification
 • VAST rekommendationer:
Vi har fullständigt stöd för Vast version 2.0.
Rekommenderade storlekar: 
512 x 288 pixels  
640 x 360 pixels
1024 x 576 pixels
1280 x 720 pixels 
Mobile 
 • Encoding profiles
 • Mobile (advanced): 
 • Container: MP4
 • Video Codec: H.264
 • Level: 3.1
 • Profile: Main
 • Max frame rate: 30
 • Audio Codec AAC
 • Sample rate: 48000 Hz

Mobile (baseline): 
 • Container: MP4
 • Video Codec: H.264
 • Level: 3.0
 • Profile: baseline
 • Max frame rate: 30
 • Audio Codec AAC
 • Sample rate: 44100 Hz

Desktop
 • Container: MP4
 • Video Codec: H.264
 • Level: 3.1
 • Profile: Main
 • Max frame rate: 30
 • Audio Codec AAC
 • Sample rate: 48000 Hz

SvD.se - Desktop

SvD.se - Tablet

 • Panorama
  Panorama
  980x240 px
  200 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Insider (Sticky)
  Insider (Sticky)
  300x480 px
  200 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Takeover
  Takeover
  1024x768 px, 768x1024 px
  200 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script

SvD - Perfect Guide Display

 • Display - Desktop & Tablet
  • Annonsinlämning
  • GDPR & Schibsted Policyer
  • Riktlinjer för HTML5
  • Video in banner
  • Materialspec. för Outstream
  • Mixedroll/Webb-TV
  • Produkter
 • Display - Mobil
  • Annonsinlämning
  • GDPR & Schibsted Policyer
  • Riktlinjer för HTML5
 • Print
Klicka på -knappen bredvid produkter för att skapa en förfrågan