Prisjakt.nu's logotype

Prisjakt.nu

Price Comparison · Sweden

Desktopannonsering

 • Panorama
  Panorama
  980x120 px
  200 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Big Bang
  Big Bang
  1600x900 px
  500 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Widescreen
  Widescreen
  250x600 px
  200 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script

AdMarket

Riktlinjer

1. Annonsörens namn måste anges i alla annonser. Annonser som kan förväxlas med redaktionellt material kommer att märkas "annons" av Prisjakt om inte annonsören väljer att ändra annonsens utseende. 2. Prisjakt avser att följa lokala och internationella regler för annonsering i de länder Prisjakt verkar. Följaktligen måste alla annonsörer och sponsorer göra detsamma. Det är annonsörens ansvar att garantera att så sker. 3. Annonsmaterial får inte beröra följande: tobak, alkohol, vapen, skjutvapen, ammunition, fyrverkerier, pornografi eller hasardspel. 4. Prisjakt tillåter inte annonsering för illegala produkter. Annonsmaterial får inte innehålla material som är bedrägligt, vilseledande eller stötande, inklusive material som förtalar eller förlöjligar människor på grund av ålder, etniskt ursprung, hudfärg, religiös övertygelse, kön eller handikapp. 5. Prisjakt förbehåller rätten att avvisa eller avlägsna annonsmaterial som inte motsvarar Prisjakts etiska principer, bryter gällande lagstiftning eller det avtal som finns mellan Prisjakt och annonsören. 6. Att Prisjakt accepterar en annons kan inte anses som en rekommendation av produkten eller tjänsten som saluförs. 7. Prisjakt upprätthåller en sträng åtskillnad mellan annonser och redaktionellt material för att markera sitt oberoende. Annonsörer och sponsorer kan inte på något vis påverka denna uppdelning. Följaktligen måste de två avdelningarna hållas åtskilda även fysiskt.

Tekniska anvisningar

• Storlek: max 200 kB
• CPU-användning: Max 8% i genomsnitt på 1 CPU-kärna på en standarddator (ca 2 GHz). (Upp mot 50% är dock OK under några få sekunder, eller vid användarinteraktion.) • Expanderande banners måste ha en fördröjning på minst 2/10 sekund • Vi tillåter inte banners som spelar upp ljud annat än vid användarinteraktion med bannern. • Länken från bannern måste vara inställd på att öppnas i ett nytt fönster eller flik. Vi tillåter HTML-banners som innehåller javascript, men normalt har vi restriktionen att bannern inte ska modifiera sidans innehåll utanför annonsens område. Det vill säga om ni önskar skapa olika former av overlays och popups, vill vi att ni kontaktar oss först så att vi får godkänna detta. Generellt har som policy att bara godkänna modifieringar av sidans innehåll som startas av användaren, det vill säga som inte sker automatiskt vid sidans inladdning. Möjliga filformat är GIF, JPG eller HTML (för begränsningar se nedan)

Guidelines for HTML5

This specification is intended for producers of creatives based on HTML5 and used for digital advertising at Schibsted. The following guidelines are essential for the campaign's success and delivery, thus creatives that do not comply with the guidelines will therefore not be approved. The specification is written for campaigns running on Schibsted's Appnexus Adserver.

Generally
* The creative should contain only one (1) index.html file
* All external references must be https
* It is not allowed to break out of iframes, through so-called framebusting.
* All elements that Schibsted is hosting must have relative paths.
* The creative may not have more than 15 requests (images, JS libraries, fonts, etc.)
* The creative must have a black 1px border.
* Average CPU usage may not exceed 30%, with a maximum peak of 60%.
* Animations must not exceed 30 seconds.
* Use CCS3 animations rather than Javascript animations.
* Never animate hidden items
* The creative may not overtake the page scroll function.
* Avoid using CSS background image as this may affect viewability measurement.
* Please note that all resources are counted in the weight of the ad without cache.
* If video is used in the ad, see additional information under Video in Banner.

Click
* We recommend that 100% of the ad is clickable.
* Landing page must be opened in a new window or tab.
* Landing page may not be embedded in the ad, as Appnexus requires it to be defined in the ad server when uploading the content.
* Do not use the Javascript event touch start as a click call, instead - use any of the three options below.

Schibsted requires click functionality to be implemented in the creative according to IAB's definition of clickTags in HTML creatives.
Follow below instructions to do so:

1. Add the following JavaScript to the index.html.
<script type="text/javascript">
function getParameterByName(name) {
var match = RegExp ('[?&]' + name + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
var clickTag = getParameterByName('clickTag');</script>

2. Add the clickTag variable to any element in the HTML code,
here are some examples:

Example 1 - div
<div onclick="window.open(clickTag, '_blank');"> </div>

Example 2 - JavaScript
<div id="banner"></div>
<script> document.getElementById("banner").addEventListener("click", function() { window.open(clickTag, '_blank'); }, false);
</script>

3. Test the creative locally on your computer by opening the html file into desired browser. Then, add ?clickTag=http://www.example.com to the url, reload the page with the new address, and then click the creative. If you end up on www.example.com, the creative’s click function works as it should.

Here's an example creative for download.

Click to external browser from app In Schibsted's apps, all links are opened in an internal browser in the app. This is done so that the user can return to the app as smoothly as possible after visiting the landing page of the ad. If you as an advertiser would like to link to the phone's regular web browser, you can do this with the example code below.
<script src="https://acdn.adnxs.com/mobile/anjam/anjam.js"></script> <div id="banner" onclick="openLink()"></div> <script> var clickTag = "https://example.com"; function openLink() { if (anjam.ready) { //Banner is in app anjam.ExternalBrowser(clickTag); } else{ //Banner is in web window.open(clickTag, "_blank"); } } </script>

Terms & Conditions
Schibsted tests all creatives before approval, including testing of the performance of the creative in simulated systems. The ad runs on a system with older hardware (1.5GHz processor, 920MB RAM, latest version of Google Chrome). The CPU and RAM usage are measured continuously during the process.

Ads that exceed the limits specified in this description will not be approved.
If you follow the guidelines above, the material should work properly and thus be approved. If you choose to produce your own HTML5 creatives without the help of our certified production companies, however, it is your responsibility to ensure that the ad is working. If the material does not work as intended, we will put the material on a test page and return it to the production agency for own tests.

Villkor för publicering av annonsmaterial på Schibsteds webbplatser

Vem som omfattas Den som inför annons på webbplats som kontrolleras av bolag i Schibsted-koncernen, dvs. av bolag som helt eller delvis ägs av Schibsted Sverige AB eller något av dess dotterbolag, eller av Blocket AB eller BytBil Nordic AB (nedan ”Schibsteds Sajter”), förbinder sig att följa Schibsteds vid var tid gällande villkor för sådan annonsering. Dessa villkor framgår nedan och gäller såväl annonsörer som mediabyråer och annan som för egen eller annans räkning inför sådan annons (nedan gemensamt ”Annonsör/Annonsörer”). Den som anlitar underleverantör i syfte att exempelvis, men inte uteslutande, mäta resultatet av sådan annonsering, förbinder sig att tillse att underleverantören informeras om och följer dessa villkor. Annonsören svarar för underleverantörens agerande och underlåtenhet så som för sitt eget. Uppdaterade villkor Schibsted förbehåller sig rätten att uppdatera dessa villkor vid behov och det åligger Annonsörer att hålla sig uppdaterad kring aktuella villkor. Den senaste versionen av villkoren tillhandahålls på http://www.prisjakt.nu/datapolicy. Vid större förändringar förbinder sig Schibsted att särskilt informera Annonsören om dessa. Förbud mot insamling av data Data avseende användare av Schibsteds Sajter får inte utan föregående skriftligt godkännande från Schibsted Sverige AB samlas in eller hämtas av tredje part i syfte att nu eller i framtiden annonsera mot dess användare eller kategorisera/segmentera användarna i annat kommersiellt syfte genom att använda cookies eller andra spårningsmetoder. Undantag från förbud av datainsamling görs enbart gällande tredje parts åtagande mot annonsör kring insamling av anonym data, vilket är tillåtet i syfte att rapportera och följa upp annonsörens antal visningar, räckvidd och konvertering. Förbud mot överföring av data Data avseende användare av Schibsteds Sajter får inte utan föregående skriftligt godkännande från Schibsted Sverige AB delas med tredje part genom att exempelvis, men inte uteslutande, överföras till externa annonsbörser, datainsamlingsplattformar eller andra system för att på något sätt värdeöka eller kapitalisera på denna data. Förbud mot hantering av personuppgifter Data som innehåller personuppgifter enligt definition i Personuppgiftslag (1998:204) (”PUL”) avseende användare av Schibsteds Sajter får inte behandlas utan den behandlades uttryckliga samtycke. Med behandling och samtycke avses i detta sammanhang definition enligt ”PUL” och Datainspektionens föreskrifter. Detta innebär bland annat, men inte uteslutande, ett förbud mot att associera cookies eller andra spårningsmetoder med personuppgifter. Sanktion vid överträdelse Överträdelse mot dessa villkor innebär även ett väsentligt avtalsbrott mot annonsavtal mellan Annonsör och bolag i Schibsted-koncernen. Vid sådant väsentligt avtalsbrott, eller skälig misstanke om att sådant väsentligt avtalsbrott föreligger, äger Schibsted rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och kräva skadestånd för den direkta skada man åsamkas genom avtalsbrottet. Om avtalsbrottet skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet omfattas en rätt till skadestånd även för indirekta skador. Denna villkorstext är upprättad 2012-12-13

Big Bang 1600x900

*Animerat inslag endast tillåtet på höger sida
*Annonsytorna måste omslutas av en tydlig ram vid vit bakgrund
 • Desktopannonsering
  • Products
  • Riktlinjer
  • Tekniska anvisningar
  • Guidelines for HTML5
  • Villkor för publicering av annonsmaterial på Schibsteds webbplatser
  • Big Bang 1600x900
 • Mobilannonsering
  • Guidelines for HTML5
Click the button on products to create an inquiry