Garantiprogram

Garantiprogram

Contact sales
Öka konverteringen genom integrering av garantiprogram för Generalagenter och fordonshandlare.

Genererar bevisat fler kvalitativa leads till handlaren.
Vad ingår?
---------------
Filtrering i sökmotorn
Besökaren kan filtrera sin sökning med enbart bilar med Garantiprogram - resultatet visar då objekt med garanti från Auktoriserade Handlare.

Märkning i resultatlistan
Objektet presenteras i fordonslistan tillsammans med en utmärkande logotyp för garantiprogrammet.

Särskiljd garantisektion på objektsidan
På objektet presenteras en sektion med information för garantiprogrammet och dess fördelar.

Liknande bilar på objektsidan
Liknande bilar med begagnatgaranti premieras och presenteras i en slider på objektsidan.

Unika prisskyltar för bilhallen
Särskilj objekt med garantiprogram i bilhallen genom unikt designade prisskyltar med information och logotyp för garantiprogrammet.
Garantiprogram

-

Contact sales
Garantiprogram (Contact sales)
General information
  • Price
    Contact sales
Garantiprogram

-

Contact sales
Garantiprogram (Contact sales)
Click the button on products to create an inquiry