Logotyp för Schibsted

Schibsted

Nyheter · Sweden

Annonsinlämning

* Tänk på att alla resurser som krävs av en annons räknas in i maxvikten, t.ex. javascript, bilder, typsnitt & style sheets. Detta gäller även för tredjepartsmaterial.

* Det totala antalet resurser ska begränsas till 15 st.

* All annonsering ska vara secure (https), vilket innebär att alla annonsanrop måste ske över HTTPS-protokollet och domänerna måste ha giltiga SSL-certifikat.

• Alla frågor och allt material ska skickas till adoperations@schibsted.se

• Allt material måste uppfylla specificerade krav om inget annat är överenskommet.
• Allt annonsmaterial måste levereras minst 3 arbetsdagar före publicering (5 dagar för specialformat, t.ex. Takeover & Outstream).
Om du har frågor kring specifikationen så är du välkommen att kontakta Ad Operations. Vi är bemannade mellan 08:00-17:00 måndag till fredag.

GDPR & Schibsted Policyer

Från och med 25 Maj 2018, när den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) infaller, kommer endast följande tredjepartsaktörer tillåtas för annonsering på Schibsted*:
- Appnexus
- Adform
- Adssets
- Adtoox
- Artworx
- Audience report
- Bannerflow
- BidTheatre
- Delta Projects
- Doubleclick Campaign Manager
- Doubleverify
- IAS
- Lystra
- Madington
- Mediamath
- Meetrics
- MOAT
- Seenthis
- Sizmek
- Synoint
- Swadd
- Tactic
- Quad

För den programmatiska affären är det endast följande DSP:er som tillåts efter 25 Maj 2018*:
- Appnexus
- Adform
- BidTheatre
- Delta
- Google/DV360
- Kobler
- Mediamath
- Platform 161
- The Trade Desk

Nya bokningar kan med fördel göras genom Schibsted Self-Serve Admarket, där material hostas genom Adssets.

Övriga förhållningsregler:
- Javascriptbibliotek från etablerade aktörer, exempelvis CreateJS, godkänns under förutsättningen att inga cookies ​eller mätpixlar ​används.
- Hosting av PNG, JPG och GIF assets hos en CDN, exempelvis Amazon S3, eller annonsörens egen domän, godkänns under förutsättning att inga cookies eller mätpixlar används.
- Det är tillåtet att hosta fonter externt.
- Det är tillåtet att använda Adobe Animate / Edge.
- Interna effektmätningsverktyg som Schibsted erbjuder sina annonsörer, så som Inizio, NEPA och RAM kommer fortsatt tillåtas.
- UTM-länkar är godkända.

* Listorna uppdateras löpande.
Senaste uppdatering: 2020-10-06

Datapolicy
Här kan du läsa Schibsted Datapolicy

Cookiepolicy
Här kan du läsa Schibsted Cookiepolicy
Persondatapolicy
Här kan du läsa Schibsted Personuppgiftspolicy

Generella riktlinjer för display-annonsering

Denna specifikation är ämnad för producenter av annonsmaterial baserat på HTML5 och som ska användas till digital annonsering på Schibsted. Följande riktlinjer är viktiga för kampanjens framgång och leverans och material som inte följer riktlinjerna kommer därför inte att godkännas. För specifika vikter och storlekar se specifikation under respektive produkt.

GENERELLT
 • * Alla anslutningar måste göras genom https.
 • * Det är inte tillåtet att bryta sig ur iframes, s.k. framebusting.
 • * Vi rekommenderar att materialet max gör 15 requests (bilder, JS-bibliotek, fonter etc.)
 • * Vid ljus eller vit bakgrund måste materialet ha en svart 1px border.
 • * Använd inte animationer som tar stor datorkraft, t.ex. javascript-animerade snöfall.
 • * Animationer får inte vara längre än 30 sekunder.
 • * Använd CCS-animationer istället för Javascript-animationer i största möjliga utsträckning.
 • * Materialet får inte ta över sidans scrollfunktion.
 • * Observera att alla resurser räknas in i annonsvikten utan cache.
 • * Ska video användas i annonsen, se ytterligare information under Video in Banner.

Klick
 • * Vi rekommenderar att 100% av annonsytan är klickbar.
 • * Klick på annons måste öppnas i ett nytt fönster/flik.

Villkor
Schibsted testar alla annonser innan godkännande, detta inkluderar att testa prestandan av annonsmaterial på simulerade system.
Följer ni riktlinjerna ovan bör materialet fungera som det ska och således bli godkänt. Väljer ni att producera egna HTML5-annonser utan hjälp från våra certifierade produktionsbolag är det dock ert ansvar att se till att annonsen fungerar. Fungerar inte materialet som det är tänkt lägger vi materialet på en testsida och url skickas därefter tillbaka till produktionsbyrån för egna tester.

Safeframe
På Schibsteds sajter körs annonserna i en så kallad safeframe. Detta görs för att skydda användaren från attacker utförda via annonser. Safeframe innebär kort att annonsen inte kan komma åt övrig sajt utan sajtens tillåtelse. För annonsören innebär det att annonsen t.ex. inte kan se sin position på sidan. För mer information om hur man mäter viewability med safeframe hänvisar vi till IABs riktlinjer: https://www.iab.com/guidelines/safeframe/Klick till extern webbläsare från app
I Schibsteds appar öppnas alla länkar i en intern webbläsare i appen. Detta görs för att användaren så smidigt som möjligt ska kunna återvända till appen efter besöket på annonsen landningssida. Vill man som annonsör länka ut till telefonens vanliga webbläsare så går det att göra med exempelkoden nedan.

<script src="https://acdn.adnxs.com/mobile/anjam/anjam.js"></script>
<div id="banner" onclick="openLink()"></div>
<script>
var clickTag = "https://example.com";
function openLink() {
if (anjam.ready) {
//Banner is in app
anjam.ExternalBrowser(clickTag);
}
else{
//Banner is in web
window.open(clickTag, "_blank");
}
}
</script>


RIKTLINJER HTML-ZIP
Utöver ovan specifikation som gäller för alla material så ska nedan riktlinjer följas för material som ska laddas upp i Schibsteds annonsserver Appnexus.

Generellt
 • * Materialet ska endast innehålla en (1) index.html fil.
 • * Alla externa referenser måste vara https.

Klick
 • * Vid inlämning av HTML-zip får landningssidan inte vara hårdkodad i annonsen, eftersom Appnexus kräver att den definieras i adservern i samband med uppladdning av materialet. Implementera istället klicken enligt nedan instruktioner:

 1. 1. Lägg till följande JavaScript i index.html
<script type="text/javascript"> function getParameterByName(name) { var match = RegExp('[?&]' + name + '=([^&]*)').exec(window.location.search); return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' ')); } var clickTag = getParameterByName('clickTag'); </script>

 1. 2. Addera clickTag variabeln till valfritt element i HTML-koden
 2. Här följer några exempel:
 3. Exempel 1 - div
<div onclick="window.open(clickTag, '_blank');"></div>

 1. Exempel 2 - JavaScript
<div id="banner"></div>
<script> document.getElementById("banner").addEventListener("click", function() { window.open(clickTag, '_blank'); }, false);
</script>

 1. Exempel 3 - a href
<a href="javascript:void(0)" onclick="window.open(clickTag, '_blank');">

 1. 3. Testa lokalt på datorn genom att öppna upp html filen i önskad webbläsare och sedan addera ?clickTag=http://www.example.com i webbläsarens adressfält, ladda om sidan med den nya adressen och sedan klicka på bannern. Hamnar du på www.example.com fungerar bannern som den ska.

Riktlinjer för tredjepartstaggar

Det är i de flesta fall möjligt att använda sig av tredjepartstaggar vid annonsering på Schibsted, se specifikation på respektive produkt för möjligheten till användning av tredjepartstaggar.

Tredjepartstaggar innebär att annonsen hostas på en extern server och att Schibsted får en kod att boka in på annonsutrymmet. När ett anrop till annonssystemet besvaras av kampanjen kommer koden ifråga att köras på sidan och annonsen som denna pekar på kommer att visas.

Samma generella riktlinjer som gäller för displayannonsering gäller för tredjepartsannonser.

Riktlinjer Video in banner

OBS! Ej att förväxlas med Outstream som måste produceras av Quad. Notera att en video in banner ska produceras i HTML5, vi kan ej ta emot rena MP4-filer. Schibsted mäter endast klick, impression och viewability för video in banners. Riktlinjerna som gäller för alla displayannonser ska följas, utöver dessa ska även nedan följas:

* Video i en banner ska laddas in först när det redaktionella innehållet på sajten laddat klart, med så kallad polite filladdning. Detta görs genom att lyssna på javascripteventet window.onload.
* Videon får inte spela upp ljud automatiskt, eller aktiveras via mouse-over.
* Videon får inte ha en ljudkanal vid initial load för annonser som ska gå i mobilen. Om användaren klickar på bannern så är det tillåtet att ladda in en ny video med en ljudkanal. Detta är viktigt på grund av att om ljudkanal finns med initialt kan andra applikationer som är igång samtidigt (som tex Spotify) få ljudet avstängt.
* Videoelementet måste alltid ha playsinline webkit-playsinline för att inte öppnas i fullskärm. Exempel: <video src="video.mp4" playsinline webkit-playsinline />
* Filformatet MP4 med kodning H.264 och baseline-profil rekommenderas. * AAC kodning rekommenderas för ljud. Kombinationen MP4 H.264 med AAC ljud fungerar bra över de flesta enheter.
* Strömningstekniker så som HLS och MPEG-DASH rekommenderas för att få högre kvalité på videon, förutsatt att annonsen själv väljer rätt strömningskvalité utifrån enhetens belastning och internethastighet.
* Schibsted nekar annonser som inte tar hänsyn till enhetens belastning och internethastighet.

Filvikter
Formatets (exempelvis panorama) ordinarie filvikter gäller fortfarande, men utöver ordinarie filvikt finns ytterligare spelrum för filmen om den ska spelas automatiskt (görs alltid med polite load):
 • 1000 kb för desktop/tablet
 • 500 kb för mobil

Exempelvis ska en Video-in-banner Desktop Panorama 980x240 väga max 200kb initial load (innan sajten laddat klart), max 1000kb polite load (efter onload-eventet).
För video som ska spelas upp efter klick från användaren finns ingen begränsning, men viktigt att man då ser till att videon inte laddats in innan dess.

Riktlinjer för Videoannonser

Följande riktlinjer är viktiga för kampanjens framgång och leverans, och material som inte följer riktlinjerna kommer därför inte att godkännas.

 1. RIKTLINJER FÖR INSTREAM

Filmkod
För att en reklamfilm ska vara godkänd krävs en unik filmkod. Detta är en bransch-överenskommelse och ett krav för att filmen ska kunna starta. Som annonsör/byrå är man ansvarig att skapa dessa koder.

Nedan följer information om hur du går tillväga för att skapa filmkoder:

Adtoox
Adtoox har en support som hjälper till med skapandet av konton, frågor kring uppsättning av kontons struktur samt omvandlar filmfilerna så att de överensstämmer med våra tekniska specifikationer mm. Vid frågor angående skapandet av konton, setup samt guidning genom leveransflödet m.m. kontakta Adtoox support.

Det tillkommer en kostnad för Adtoox tjänster för mer information om detta kontakta Adtoox support.

Kontakt till Adtoox:
Tfn: +46 8 626 29 29

MMS
Ett gratis alternativ till Adtoox är att vända sig direkt till MMS för skapandet av konto samt filmkoder.
Kontakta MMS support för vidare hjälper med skapandet av konto och frågor kring filmkoder.

Kontakt MMS:

Det går även bra att använda andra godkända aktörer om detta föredras.

Video med text
Om videon ska ha text se till att texten inte ligger för långt ner och alla typer av loggor är upp mot vänstra hörnet.
Undvik att lägga text/budskap över eller under 190px för 1920x1080px format, eller 125px för 1280x720px format.

Specifikation för video (instream):
* Webb-TV har stöd för Vast version 4.0.
VPAID stöds ej.
* Aspect ratio är 16:9. Rekommenderad upplösning är 1920x1080.
Max vikt: 100 MB
Container: MP4
Video codec: H.264
Max framerate: 30
Audio Codec: AAC
Audio sample rate: 48000 Hz
Audio levels: -23 LUFS (+/- 1.0) in the EU as per EBU R128
Max audio true peak: -1.0 dBTP
Video bitrate: minimum 2500 kbps
Audio bitrate: minimum 128 kbps - maximum 320 kbps

Riktlinjer för Outstream

 1. Outstream produceras alltid av vår tredjepart Quad. Beställ produktion via din säljkontakt. Materialet levereras som en videofil (MP4) med ratio 16:9 till Quad.
 2. Videon och ev tracking ska skickas till Quad minst 8 arbetsdagar innan kampanjstart.

Schibsted RON/Cross

Standardformat - Desktop

 • Panorama
  Panorama
  980x240 px
  200 kb - HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Panorama
  Panorama
  980x120 px
  200 kb - HTML5, GIF, JPG, PNG, Third-party script
Visa mer
Klicka på -knappen bredvid produkter för att skapa en förfrågan