Logotyp för SvD

SvD

Riksnyheter · Sweden

Annonsvänligt Sverige

Annonsvänligt Sverige är ett branschinitiativ där IAB Sverige tillsammans med branschaktörer gemensamt skapat kriterier för vad vi ser som en lämplig annonsmiljö för våra konsumenter.

Genom att följa Annonsvänligt Sveriges kriterier visar vi att vi tar ansvar för långsiktighet och hållbarhet i vår affär. Läs gärna mer på IAB:s hemsida.

Annonsinlämning

* Tänk på att alla resurser som krävs av en annons räknas in i maxvikten, t.ex. javascript, bilder, typsnitt & style sheets. Detta gäller även för tredjepartsmaterial.

* Det totala antalet resurser ska begränsas till 15 st.

* All annonsering ska vara secure (https), vilket innebär att alla annonsanrop måste ske över HTTPS-protokollet och domänerna måste ha giltiga SSL-certifikat.

• Alla frågor och allt material ska skickas till adoperations@schibsted.se

• Allt material måste uppfylla specificerade krav om inget annat är överenskommet.
• Allt annonsmaterial måste levereras minst 3 arbetsdagar före publicering (5 dagar för specialformat, t.ex. Takeover & Outstream).
Om du har frågor kring specifikationen så är du välkommen att kontakta Ad Operations. Vi är bemannade mellan 08:00-18:00 måndag till fredag.

GDPR & Schibsted Policyer

Från och med 25 Maj 2018, när den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) infaller, kommer endast följande tredjepartsaktörer tillåtas för annonsering på Schibsted*:
- Appnexus
- Adform
- Adssets
- Audience report
- Bannerflow
- BidTheatre
- Delta Projects
- Doubleclick Campaign Manager
- EasyAds
- Lystra
- Meetrics
- MOAT
- Seenthis
- Sizmek
- Quad
- IAS
- Doubleverify
- Synoint
- Mediamath
- Tactic

För den programmatiska affären är det endast följande DSP:er som tillåts efter 25 Maj 2018*:
- Appnexus
- Adform
- BidTheatre
- Delta
- Google/DV360
- Mediamath
- Platform 161

Nya bokningar kan med fördel göras genom Schibsted Self-Serve Admarket, där material hostas genom Adssets.

Övriga förhållningsregler:
- Javascriptbibliotek från etablerade aktörer, exempelvis CreateJS, godkänns under förutsättningen att inga cookies ​eller mätpixlar ​används.
- Hosting av PNG, JPG och GIF assets hos en CDN, exempelvis Amazon S3, eller annonsörens egen domän, godkänns under förutsättning att inga cookies eller mätpixlar används.
- Det är tillåtet att hosta fonter externt.
- Det är tillåtet att använda Adobe Animate / Edge.
- Interna effektmätningsverktyg som Schibsted erbjuder sina annonsörer, så som Inizio, NEPA och RAM kommer fortsatt tillåtas.
- UTM-länkar är godkända.

* Listorna uppdateras löpande.
Senaste uppdatering: 2019-04-01

Datapolicy
Här kan du läsa Schibsted Datapolicy

Cookiepolicy
Här kan du läsa Schibsted Cookiepolicy
Persondatapolicy
Här kan du läsa Schibsted Personuppgiftspolicy

Riktlinjer för HTML5

Denna specifikation är ämnad för producenter av annonsmaterial baserat på HTML5 och som ska användas till digital annonsering på Schibsted. Följande riktlinjer är viktiga för kampanjens framgång och leverans, och material som inte följer riktlinjerna kommer därför inte att godkännas. Specifikationen är skriven för kampanjer som ska gå på Schibsteds annonsserver Appnexus.

Generellt
 • * Materialet ska endast innehålla en (1) index.html fil.
 • * Alla externa referenser måste vara https.
 • * Det är inte tillåtet att bryta sig ur iframes, s.k. framebusting.
 • * Alla element som Schibsted ska hosta måste ha relativa sökvägar.
 • * Materialet får göra max 15 requests (bilder, JS-bibliotek, fonter etc.)
 • * Materialet måste ha en svart 1px border.
 • * Genomsnittlig CPU-användning får inte överstiga 30%, med en maximal topp på 60%.
 • * Animationer får inte vara längre än 30 sekunder.
 • * Använd CCS3-animationer framöver Javascript-animationer i största möjliga utsträckning.
 • * Animera aldrig gömda element
 • * Materialet får inte ta över sidans scrollfunktion.
 • * Undvik användning av CSS background-image då detta kan påverka viewability-mätningen.
 • * Observera att alla resurser räknas in i annonsvikten utan cache.
 • * Ska video användas i annonsen, se ytterligare information under Video in Banner.

Klick
 • * Vi rekommenderar att 100% av annonsytan är klickbar.
 • * Klick på annons måste öppnas i ett nytt fönster/flik.
 • * Landningssidan får inte vara hårdkodad i annonsen, eftersom Appnexus kräver att den definieras i adservern i samband med uppladdning av materialet.
 • * Använder inte Javascript-eventet touchstart som click call, utan använd någon av 3 nedan alternativ.

Schibsted kräver att klickfunktionalitet implementeras i materialet i enlighet med IAB:s definition av clickTags i HTML-material.
Nedan följer instruktioner:

 1. 1. Lägg till följande JavaScript i index.html
<script type="text/javascript"> function getParameterByName(name) { var match = RegExp('[?&]' + name + '=([^&]*)').exec(window.location.search); return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' ')); } var clickTag = getParameterByName('clickTag'); </script>

 1. 2. Addera clickTag variabeln till valfritt element i HTML-koden,
 2. här följer några exempel:
 3. Exempel 1 - div
<div onclick="window.open(clickTag, '_blank');"></div>

 1. Exempel 2 - JavaScript
<div id="banner"></div>
<script> document.getElementById("banner").addEventListener("click", function() { window.open(clickTag, '_blank'); }, false);
</script>

 1. 3. Testa lokalt på datorn genom att öppna upp html filen i önskad webbläsare och sedan addera ?clickTag=http://www.example.com i webbläsarens adressfält, ladda om sidan med den nya adressen och sedan klicka på bannern. Hamnar du på www.example.com fungerar bannern som den ska.

 2. Här finns ett exempelmaterial att ladda ner.

 3. Klick till extern webbläsare från app
 4. I Schibsteds appar öppnas alla länkar i en intern webbläsare i appen. Detta görs för att användaren så smidigt som möjligt ska kunna återvända till appen efter besöket på annonsen landningssida. Vill man som annonsör länka ut till telefonens vanliga webbläsare så går det att göra med exempelkoden nedan.
<script src="https://acdn.adnxs.com/mobile/anjam/anjam.js"></script>
<div id="banner" onclick="openLink()"></div>
<script>
var clickTag = "https://example.com";
function openLink() {
if (anjam.ready) {
//Banner is in app
anjam.ExternalBrowser(clickTag);
}
else{
//Banner is in web
window.open(clickTag, "_blank");
}
}
</script>

Villkor
Schibsted testar alla annonser innan godkännande, detta inkluderar att testa prestandan av annonsmaterial på simulerade system. Annonsen körs på ett system med äldre hårdvara (1,5 GHz processor, 920 MB RAM, senaste versionen av Google Chrome). CPU och RAM-användningen mäts kontinuerligt under processen. Annonser som överskrider de begränsningar som anges i denna beskrivning kommer ej att godkännas. Följer ni riktlinjerna ovan bör materialet fungera som det ska och således bli godkänt. Väljer ni att producera egna HTML5-annonser utan hjälp från våra certifierade produktionsbolag är det dock erat ansvar att se till att annonsen fungerar. Fungerar inte materialet som det är tänkt lägger vi materialet på en testsida och url skickas därefter tillbaka till produktionsbyrån för egna tester.

Video in banner

OBS! Ej att förväxla med Outstream som produceras av Quad.

Notera att en video in banner ska produceras i HTML5, vi kan ej ta emot rena MP4-filer. Se nedan specifikation för HTML5:

Video i en banner ska laddas in först när det redaktionella innehållet på sajten laddat klart, med så kallad polite filladdning. Detta görs genom att lyssna på javascripteventet onload.

Videon får inte spela upp ljud automatiskt, eller aktiveras via mouse-over.

Videon får inte ha en ljudkanal vid initial load för annonser som ska gå i mobilen. Om användaren klickar på bannern så är det tillåtet att ladda in en ny video med en ljudkanal. Detta är viktigt på grund av att om ljudkanal finns med initialt kan andra applikationer som är igång samtidigt (som tex Spotify) få ljudet avstängt.
Videoelementet måste alltid ha playsinline webkit-playsinline för att inte öppnas i fullskärm. Exempel: <video src="video.mp4" playsinline webkit-playsinline />
Filformatet MP4 med kodning H.264 och baseline-profil rekommenderas. AAC kodning rekommenderas för ljud. Kombinationen MP4 H.264 med AAC ljud fungerar bra över de flesta enheter.
HTML5-video kan inte strömmas men det går att simulera strömning med hjälp av strömningstekniker som t.ex. HLS och MPEG-DASH.
Filvikter
Formatets (exempelvis panorama) ordinarie filvikter gäller fortfarande, men utöver ordinarie filvikt finns ytterligare spelrum för filmen om den ska spelas automatiskt (gäller endast för polite load):
 • 1000 kb för desktop
 • 800 kb för tablet
 • 500 kb för mobil

Exempelvis ska en Video-in-banner Desktop Panorama 980x240 väga max 200kb initial load (innan sajten laddat klart), max 1000kb polite load (efter onload-eventet) och vid klick från användaren får obegränsad extra vikt laddas in.

För video som ska spelas upp efter klick från användaren finns ingen begränsning, men viktigt att man då ser till att videon inte laddats in innan dess.

Materialspecifikation för Outstream

Outstream produceras alltid av vår tredjepart Quad. Beställ produktion via din säljkontakt.

Videon ska laddas in när innehållet på sajten laddat klart, med så kallad polite filladdning* och börja spela när bannern är inscreen. Videon ska också pausas när den inte är inscreen och fortsätta spela igen om den åter är inscreen.

*Detta görs genom att lyssna på javascripteventet onload.
Videon får inte spela upp ljud automatiskt utan detta ska aktiveras vid klick från användaren, ljudet ska även kunna stängas av med en knapp alternativt att ljudet kan justeras till 0 med en volymkontroll. Aktivering av ljud via mouse-over är inte tillåtet. Övriga kontroller för paus och play måste också finnas med.
Filformatet MP4 med kodning H.264 och baseline-profil rekommenderas. AAC kodning rekommenderas för ljud. Kombinationen MP4 H.264 med AAC ljud fungerar bra över de flesta enheter.
HTML5-video kan inte strömmas men det går att simulera strömning med hjälp av strömningstekniker som t.ex. HLS och MPEG-DASH.
Videon ska vara klar minst 5 arbetsdagar innan kampanjstart för vi ska kunna testa annonsen på alla enheter.

SvD.se - Desktop

SvD.se - Tablet

 • Panorama
  Panorama
  980x240 px
  200 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Insider (Sticky)
  Insider (Sticky)
  300x480 px
  200 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Takeover
  Takeover
  1024x768 px, 768x1024 px
  200 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script

SvD - Perfect Guide Display

 • Panorama
  Panorama
  320x320 px
  150 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Modul
  Modul
  640x320 px
  200 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Display - Desktop & Tablet
  • Annonsvänligt Sverige
  • Annonsinlämning
  • GDPR & Schibsted Policyer
  • Riktlinjer för HTML5
  • Video in banner
  • Materialspecifikation för Outstream
  • Produkter
 • Display - Mobil
  • Annonsinlämning
  • GDPR & Schibsted Policyer
  • Riktlinjer för HTML5
 • Print
Klicka på -knappen bredvid produkter för att skapa en förfrågan